Club Gaeilge: Tae agus Plé Rang a 4, 5, 6.

Dia daoibh,

Tá na cailíní seo ag cur a ndhícheall istigh sa club Ghaeilge gach seachtain. Bíonn deis acu cupán tae agus brioscaí a fháil agus ag an am chéanna, bíonn seans acu labahirt lena chéile agus leis na múinteoirí go hiomláin trí mheán na Ghaeilge.
These girls have put in their very best in the Irish club each week. They get the opportunity to have tea and biscuits, and at the same time, they get the chance to speak with each other and their teachers through Irish.