48B25368-DD4F-4981-A225-43A583E7D828

Club Gaeilge ☘️🇮🇪

We had shopkeepers and shoppers use key vocabulary in todays session. The girls used lots of Gaeilge through conversations with one another about their shopping lists. The girls did such a fantastic job they received a small reward at the end to show our appreciation for their efforts!

Bhí siopadóirí agus custaiméirí againn ag usáid foclóir nua . Bhain na cailíní trial as úsáid as go leor Gaeilge trí chomhrá a dhéanamh lena chéile faoina liostaí siopadóireachta. Rinne na cailíní sár-íarracht agus fuair siad duais beag ag an deireadh chun ár mbuíochas a léiriú as a gcuid iarrachtaí!